Özgürleşen Seyİrcİ: Emek Sİneması Mücadelesİ

Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi / Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater
48 dakika / minutes, 1.85:1, Renkli / Color, Stereo, 2016
Yapım / Production Emek Bizim İstanbul Bizim inisiyatifi
Kurgu / Editing Fırat Yücel, Zeyno Pekünlü (Emek Bizim İstanbul Bizim inisiyatifi adına / on behalf of Emek Bizim İstanbul Bizim initiative)

Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi, kamu yararı ve insanların söz hakkı hiçe sayılarak yıkılan ve yerine bir AVM yapılan Emek Sineması için verilen mücadeleyi aktivistlerin ve seyircilerin gözünden aktarıyor. Eylemlere katılmış insanların birbirinden habersiz çektiği görüntüler bir araya getirilerek oluşturulan film, bu anlamda seyircinin, kent hakkına sahip çıkan insanların ortak kurgusu olma niteliği taşıyor. Türkiye’de Gezi Direnişi’yle birlikte görünürlük kazanan, devlete değil sokaktaki insana işaret eden yeni bir kamusallık fikrini, sinema için verilen mücadelenin içinden sinema perdesine taşıyor.

+

Özgürleşen Seyirci – 10. bölüm Filmin gösterimleri ve sonrasında yapılan tartışmalardan parçalarla oluşturulmuştur.  

Grand Pera Yalnızlığı Emek Sineması’nın yerine yapılan Grand Pera AVM’de geçen kısa bir film.Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater chronicles the struggle for Emek Theater -which is demolished against people’s consent and common good, and turned into a shopping mall- through the eyes of the activists and spectators. The film consists of the footage people who joined the struggle collected, and in this sense, aims to reflect the common imagination of the people who defended their right to the city. It carries the idea of a new publicness that gained visibility with the Gezi Resistance to the cinema screen through a political mobilization for cinema itself.

+

Audience Emancipated – 10th chapter Consisting of excerpts from the film screenings and discussions afterwards.

Grand Pera Blues A short shot in Grand Pera shopping mall which was installed in the place of demolished Emek Movie Theater.

Blog at WordPress.com.